Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:803
Situationstid: 2020-04-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 62 Ed:5.0, 624 Ed:9.0, 71 Ed:5.0, 74 Ed:7.0, 83 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s03, s05, s13, Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s06