Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:807
Situationstid: 2020-04-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 134 Ed:9.0, 135 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s04, s08, s24, s25, s50