Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:805
Situationstid: 2020-04-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s14, s36