Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:811
Situationstid: 2020-06-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm M 2022 Ed:1.0/s18, s24, Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s40