Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:801
Situationstid: 2020-03-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6162 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s12, s34