Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:800
Situationstid: 2020-03-06 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s18, s45