Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:802
Situationstid: 2020-02-14 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 61 Ed:12.0, 62 Ed:5.0, 7 Ed:7.0, 71 Ed:5.0, 731 Ed:13.0, 74 Ed:6.0, 8 Ed:5.0, 83 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s05, s07, Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03