Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:794
Situationstid: 2020-02-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 413 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: