Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:801
Situationstid: 2020-04-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 62 Ed:5.0, 621 Ed:12.0, 6211 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s05, s21, s22, s23, s30, s31, s32, s33, BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s04, s41