Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:795
Situationstid: 2020-02-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:15.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s11, s13, s14, s15