Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:789
Situationstid: 2019-12-18 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 611 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2022 Ed:1.0/s23, s25, s28, s30