Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:833
Situationstid: 2020-11-16 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 74 Ed:7.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Sydkusten 2020 Ed:1.0/s03, s05, s20, s23, s24