Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:785
Situationstid: 2019-12-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 135 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s08, s34, s35