Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:786
Situationstid: 2019-11-25 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 536 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s11, s14, s15, s60