Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:784
Situationstid: 2019-11-25 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 742 Ed:4.0, 7421 Ed:5.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s20, s46