Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:783
Situationstid: 2019-11-12 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 133 Ed:10.0, 1331 Ed:10.0, 135 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s04, s05, s08, s09, s27, s44