Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:780
Situationstid: 2019-10-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: