Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:776
Situationstid: 2019-10-04 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 62 Ed:5.0, 731 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s07