Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2020:790
Situationstid: 2019-09-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6171 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2022 Ed:1.0/s21, s35, s42