Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:778
Situationstid: 2019-09-20 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 134 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s36