Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:780
Situationstid: 2019-09-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 415 Ed:10.0, 4151 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: