Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:772
Situationstid: 2019-09-06 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 61 Ed:12.0, 6144 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s04, s05, s32, s33, s40, s41, s52, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s05, s35, s41, BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s05