Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:770
Situationstid: 2019-08-13 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s50, BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s36