Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:770
Situationstid: 2019-08-13 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s18, s19, s45, s46, s49, s50