Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:768
Situationstid: 2019-08-06 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 111 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Mälaren - Hjälmaren 2020 Ed:1.0/s23, s26