Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:763
Situationstid: 2019-07-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s33, s38, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s63