Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:762
Situationstid: 2019-07-01 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:15.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s18, s31