Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:762
Situationstid: 2019-06-28 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6162 Ed:8.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s08, s34