Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:761
Situationstid: 2019-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6144 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s32, s52, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s35, s41