Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:761
Situationstid: 2019-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0, 9321 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s14, s40, s42