Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:759
Situationstid: 2019-06-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: