Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:760
Situationstid: 2019-06-19 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 4101 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: