Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:757
Situationstid: 2019-05-24 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0, 9313 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s16, s17, s18, s44, s48