Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:754
Situationstid: 2019-05-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 135 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s04, s08, s35