Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:758
Situationstid: 2019-06-15 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6143 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s16, s17, Bsp Stockholm N 2020 Ed:1.0/s39, s44