Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:756
Situationstid: 2019-05-02 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s22, s23, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s10, s11