Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:752
Situationstid: 2019-04-10 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 931 Ed:13.0, 9321 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s25, s41, Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s13, s15, s39, s64