Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:753
Situationstid: 2019-04-09 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 71 Ed:5.0, 74 Ed:6.0, 83 Ed:3.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s05, s14