Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:751
Situationstid: 2019-03-27 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6171 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s19, s21, s35, s42