Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:750
Situationstid: 2019-03-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6144 Ed:11.0, 6145 Ed:10.0, 615 Ed:11.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s29, s30, s35, s36, s37, s38, s48, s49, s50, s51