Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:748
Situationstid: 2019-03-11 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort:
Ändringen utförd i båtsportkort: BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s36, s37