Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:760
Situationstid: 2019-05-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 6163 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Stockholm M 2020 Ed:1.0/s42, s44, BSP Stockholm S 2020 Ed:1.0/s06, s09