Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:759
Situationstid: 2019-05-22 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 617 Ed:11.0, 621 Ed:12.0, 6211 Ed:12.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Ostkusten 2021 Ed:1.0/s17, s23, s30