Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:742
Situationstid: 2019-01-21 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 133 Ed:9.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Göta Kanal 2022 Ed:1.0/s19, s20, s22, Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s05, s07, s09, s23, s30