Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:739
Situationstid: 2019-01-17 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 7 Ed:6.0
Ändringen utförd i båtsportkort: