Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:739
Situationstid: 2019-01-08 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 933 Ed:15.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten N 2021 Ed:1.0/s15, s16, s19, s29