Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2019:737
Situationstid: 2019-01-07 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9312 Ed:13.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s46, s47, s54