Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:735
Situationstid: 2018-12-04 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 9312 Ed:13.0, 9313 Ed:14.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Västkusten S 2021 Ed:1.0/s47, s56, s58