Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:731
Situationstid: 2018-11-27 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 133 Ed:9.0, 1331 Ed:10.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Vänern 2022 Ed:1.0/s04, s05, s06, s09, s26, s28, s41, s42