Gällande sjökortseditioner - rättelser

Typ av notis: Verkställighet/Underrättelse
Notisen publicerad i Ufshäfte: 2018:731
Situationstid: 2018-12-03 — Tills vidare
Ändringen utförd i sjökort: 741 Ed:3.0, 7411 Ed:4.0
Ändringen utförd i båtsportkort: Bsp Hanöbukten 2022 Ed:1.0/s16, s40, s41, s42, s43